CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

1:25 / Cegły (1)

Cegła pełna 1:25 - 250 szt. 36,00 zł 36,00 zł

1:25 / Drogi, chodniki, parkingi (10)

Drogowe płyty ażurowe Yomb 1:25 44,00 zł 44,00 zł
Trylinka 1:25 44,00 zł 44,00 zł
Trylinka 1:25 - akcesoria 15,00 zł 15,00 zł
Chodnik z płyt 35x35 1:25 36,00 zł 36,00 zł
Chodnik 35x35 - akcesoria 1:25 24,00 zł 24,00 zł
Krawężniki drogowe 1:25 44,00 zł 44,00 zł
Krawężniki skośne i najazdowe 1:25 15,00 zł 15,00 zł
Obrzeża chodnikowe - płaskie 1:25 15,00 zł 15,00 zł
Obrzeża chodnikowe - półwałek 1:25 15,00 zł 15,00 zł
Obrzeża chodnikowe - ćwierćwałek 1:25 15,00 zł 15,00 zł

1:32 (I) / Drogi, chodniki, parkingi (1)

Chodnik z płyt 50x50 1:32 (I) 36,00 zł 36,00 zł

1:35 / Drogi, chodniki, parkingi (2)

Trylinka 1:35 32,00 zł 32,00 zł
Trylinka 1:35 - akcesoria 12,00 zł 12,00 zł

1:45 (0) / Cegły (1)

Cegła pełna 1:45 (0) - 500 szt. 26,00 zł 26,00 zł

1:45 (0) / Drogi, chodniki, parkingi (28)

Trylinka 1:45 (0) 32,00 zł 32,00 zł
Chodnik z płyt 35x35 1:45 (0) 30,00 zł 30,00 zł
Chodnik 35x35 - akcesoria 1:45 (0) 12,00 zł 12,00 zł
Chodnik z płyt 50x50 1:45 (0) 30,00 zł 30,00 zł
Drogowe płyty ażurowe Yomb 1:45 (0) 32,00 zł 32,00 zł
Krawężniki drogowe 1:45 (0) 18,00 zł 18,00 zł
Krawężniki skośne i najazdowe 1:45 (0) 12,00 zł 12,00 zł
Obrzeża chodnikowe - płaskie 1:45 (0) 12,00 zł 12,00 zł
Obrzeża chodnikowe - półwałek 1:45 (0) 12,00 zł 12,00 zł
Obrzeża chodnikowe - ćwierćwałek 1:45 (0) 12,00 zł 12,00 zł
Kręgi studzienne 1000x500x100 1:45 (0) 24,00 zł 24,00 zł
Betonowa bariera drogowa - typ 1 1:45 (0) 32,00 zł 32,00 zł
Betonowa bariera drogowa - typ 2 1:45 (0) 32,00 zł 32,00 zł
Bariera drogowa - typ 4 1:45 (0) 18,00 zł 18,00 zł
Bariera drogowa - typ 3 1:45 (0) 18,00 zł 18,00 zł
Płyty ażurowe Meba 1:45 (0) 30,00 zł 30,00 zł
Kostka brukowa 'Behaton' 1:45 (0) 32,00 zł 32,00 zł
Nawierzchnia z kamieni polnych - 1:45 (0) 32,00 zł 32,00 zł
Nawierzchnia brukowana - 1:45 (0) 32,00 zł 32,00 zł
Nawierzchnia brukowana - zestaw dodatkowy A - 1:45 (0) 30,00 zł 30,00 zł
Nawierzchnia brukowana - zestaw dodatkowy B - 1:45 (0) 15,00 zł 15,00 zł
Nawierzchnia brukowana - zestaw dodatkowy C - 1:45 (0) 12,00 zł 12,00 zł
Nawierzchnia brukowana - zestaw dodatkowy E - 1:45 (0) 12,00 zł 12,00 zł
Krawężniki łukowe wypukłe R=0.5m 1:45 (0) 14,00 zł 14,00 zł
Krawężniki łukowe wypukłe R=1m 1:45 (0) 14,00 zł 14,00 zł
Krawężniki łukowe wypukłe R=2m 1:45 (0) 14,00 zł 14,00 zł
Krawężniki łukowe wypukłe R=3m 1:45 (0) 18,00 zł 18,00 zł
Krawężniki łukowe wypukłe R=8m 1:45 (0) 24,00 zł 24,00 zł

1:45 (0) / Odwodnienie, kanalizacja (10)

Ściek drogowy - kolebkowy 1:45 (0) 16,00 zł 16,00 zł
Koryta do umacniania dna rowu 1:45 (0) 20,00 zł 20,00 zł
Kręgi studzienne 500x500x80 1:45 (0) 15,00 zł 15,00 zł
Przepust żelbetowy ∅300 1:45 (0) 12,00 zł 12,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅300/1000 1:45 (0) 12,00 zł 12,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅400/1000 1:45 (0) 15,00 zł 15,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅1000/1000 1:45 (0) 36,00 zł 36,00 zł
Przepust żelbetowy ∅400 1:45 (0) 12,00 zł 12,00 zł
Przepust żelbetowy ∅1000 1:45 (0) 24,00 zł 24,00 zł
Ściana czołowa przepustu ∅400 1:45 (0) 18,00 zł 18,00 zł

1:45 (0) / Perony (2)

Krawężniki peronowe 1:45 (0) 14,00 zł 14,00 zł
Ścianki peronowe h=23 1:45 (0) 36,00 zł 36,00 zł

1:45 (0) / Tory (1)

Podkłady strunobetonowe INBK-7 1:45 (0) 18,00 zł 18,00 zł

1:64 (S) (1)

Trylinka 1:64 (S) 30,00 zł 30,00 zł

1:87 (H0) / Budownictwo, infrastruktura (37)

Ściek skarpowy 1:87 (H0) 9,00 zł 9,00 zł
Ściek drogowy - kolebkowy 1:87 (H0) 14,00 zł 14,00 zł
Ściek drogowy - trójkątny 1:87 (H0) 14,00 zł 14,00 zł
Ściek chodnikowy 1:87 (H0) 12,00 zł 12,00 zł
Koryta kablowe z pokrywami 1:87 (H0) 30,00 zł 30,00 zł
Podkłady strunobetonowe INBK-7 1:87 (H0) 30,00 zł 30,00 zł
Podkłady strunobetonowe PS-94 1:87 (H0) 28,00 zł 28,00 zł
Podkłady żelbetowe KKL-1 1:87 (H0e) 12,00 zł 12,00 zł
Koryta do umacniania dna rowu 1:87 (H0) 24,00 zł 24,00 zł
Kwietniki peronowe - typ 1 - 1:87 (H0) 22,00 zł 22,00 zł
Kręgi studzienne 1000x500x100 1:87 (H0) 30,00 zł 30,00 zł
Przepust żelbetowy ∅300 1:87 (H0) 8,00 zł 8,00 zł
Przepust żelbetowy ∅400 1:87 (H0) 8,00 zł 8,00 zł
Przepust żelbetowy ∅400 1:87 (H0) 8,00 zł 8,00 zł
Przepust żelbetowy ∅500 1:87 (H0) 8,00 zł 8,00 zł
Przepust żelbetowy ∅600 1:87 (H0) 8,00 zł 8,00 zł
Przepust żelbetowy ∅600 1:87 (H0) 8,00 zł 8,00 zł
Przepust żelbetowy ∅1000 1:87 (H0) 8,00 zł 8,00 zł
Przepust żelbetowy ∅1000 1:87 (H0) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅1200 1:87 (H0) 9,00 zł 9,00 zł
Ściana czołowa przepustu ∅400 1:87 (H0) 9,00 zł 9,00 zł
Ściana czołowa przepustu ∅500 1:87 (H0) 9,00 zł 9,00 zł
Ściana czołowa przepustu ∅600 1:87 (H0) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅300/1000 1:87 (H0) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅400/1000 1:87 (H0) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅500/1000 1:87 (H0) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅600/1000 1:87 (H0) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅1000/1000 1:87 (H0) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅1200/1000 1:87 (H0) 9,00 zł 9,00 zł
Cegła pełna 1:87 (H0) - 2000 szt. 30,00 zł 30,00 zł
Cegła pełna 1:87 (H0) - 1000 szt. 17,00 zł 17,00 zł
Cegła pełna 1:87 (H0) - 500 szt. 10,00 zł 10,00 zł
Kwietniki peronowe - typ 2 - 1:87 (H0) 20,00 zł 20,00 zł
Blacha trapezowa T50 1:87 (H0) 12x60 40,00 zł 40,00 zł
Blacha falista 45/140 1:87 (H0) 12x60 40,00 zł 40,00 zł
Blacha falista 45/140 1:87 (H0) 12x11 16,00 zł 16,00 zł
Przepust murowany 1:87 (H0) 32,00 zł 32,00 zł

1:87 (H0) / Drogi, chodniki (58)

Trylinka 1:87 (H0) 28,00 zł 28,00 zł
Chodnik 50x50 - mały zestaw 1:87 (H0) 12,00 zł 12,00 zł
Chodnik 35x35 - akcesoria 1:87 (H0) 12,00 zł 12,00 zł
Chodnik z płyt 50x50 1:87 (H0) 28,00 zł 28,00 zł
Drogowe płyty ażurowe Yomb 1:87 (H0) 16,00 zł 16,00 zł
Krawężniki drogowe 1:87 (H0) 16,00 zł 16,00 zł
Krawężniki skośne i najazdowe 1:87 (H0) 8,00 zł 8,00 zł
Płyty drogowe 'Novabet' 150x300 1:87 (H0) 30,00 zł 30,00 zł
Płyty drogowe 'Novabet' 100x300 1:87 (H0) 30,00 zł 30,00 zł
Betonowa bariera drogowa - typ 1 1:87 (H0) 24,00 zł 24,00 zł
Betonowa bariera drogowa - typ 2 1:87 (H0) 24,00 zł 24,00 zł
Bariera drogowa - typ 3 1:87 (H0) 15,00 zł 15,00 zł
Bariera drogowa - typ 4 1:87 (H0) 15,00 zł 15,00 zł
Chodnik 35x35 1:87 (H0) 28,00 zł 28,00 zł
Płyty drogowe ażurowe 100x300 "Kolonnenweg" 1:87 (H0) 30,00 zł 30,00 zł
Płyty drogowe trapezowe 1:87 (H0) 30,00 zł 30,00 zł
Płyty przejazdowe CBP 1:87 (H0) 24,00 zł 24,00 zł
Płyty przejazdowe CBP - zestaw dodatkowy 1:87 (H0) 24,00 zł 24,00 zł
Płyty ażurowe Meba 1:87 (H0) 18,00 zł 18,00 zł
Nawierzchnia modułowa - trylinka - zestaw A - 1:87 (H0) 28,00 zł 28,00 zł
Nawierzchnia modułowa - trylinka - zestaw B - 1:87 (H0) 36,00 zł 36,00 zł
Nawierzchnia modułowa - trylinka - zestaw C - 1:87 (H0) 20,00 zł 20,00 zł
Nawierzchnia modułowa - trylinka - zestaw D - 1:87 (H0) 28,00 zł 28,00 zł
Nawierzchnia modułowa - chodnik z płyt 50x50 - 1:87 (H0) 30,00 zł 30,00 zł
Krawężniki łukowe wypukłe (niskie) R=0,5m 1:87 (H0) 7,20 zł 7,20 zł
Krawężniki łukowe wypukłe (niskie) R=1m 1:87 (H0) 7,20 zł 7,20 zł
Krawężniki łukowe wypukłe (niskie) R=2m 1:87 (H0) 7,20 zł 7,20 zł
Krawężniki łukowe wypukłe (niskie) R=3m 1:87 (H0) 7,20 zł 7,20 zł
Krawężniki łukowe wypukłe R=0.5m 1:87 (H0) 7,20 zł 7,20 zł
Krawężniki łukowe wypukłe R=1m 1:87 (H0) 7,20 zł 7,20 zł
Krawężniki łukowe wypukłe R=2m 1:87 (H0) 7,20 zł 7,20 zł
Krawężniki łukowe wypukłe R=3m 1:87 (H0) 10,80 zł 10,80 zł
Krawężniki łukowe wypukłe R=5m 1:87 (H0) 18,00 zł 18,00 zł
Krawężniki łukowe wypukłe R=8m 1:87 (H0) 14,40 zł 14,40 zł
Krawężniki łukowe wypukłe R=12m 1:87 (H0) 21,60 zł 21,60 zł
Krawężniki łukowe wklęsłe R=1m 1:87 (H0) 7,20 zł 7,20 zł
Krawężniki łukowe wklęsłe R=2m 1:87 (H0) 7,20 zł 7,20 zł
Krawężniki łukowe wklęsłe R=3m 1:87 (H0) 10,80 zł 10,80 zł
Krawężniki łukowe wklęsłe R=5m 1:87 (H0) 18,00 zł 18,00 zł
Krawężniki łukowe wklęsłe R=8m 1:87 (H0) 14,40 zł 14,40 zł
Krawężniki łukowe wklęsłe R=12m 1:87 (H0) 21,60 zł 21,60 zł
Nawierzchnia z kamieni polnych - 1:87 (H0) 30,00 zł 30,00 zł
Nawierzchnia brukowana - 1:87 (H0) 36,00 zł 36,00 zł
Nawierzchnia brukowana - zestaw dodatkowy A - 1:87 (H0) 30,00 zł 30,00 zł
Nawierzchnia brukowana - zestaw dodatkowy B - 1:87 (H0) 12,00 zł 12,00 zł
Nawierzchnia brukowana - zestaw dodatkowy C - 1:87 (H0) 12,00 zł 12,00 zł
Nawierzchnia brukowana - zestaw dodatkowy D - 1:87 (H0) 12,00 zł 12,00 zł
Nawierzchnia brukowana - zestaw dodatkowy E - 1:87 (H0) 12,00 zł 12,00 zł
Nawierzchnia brukowana - zestaw dodatkowy F - 1:87 (H0) 12,00 zł 12,00 zł
Nawierzchnia chodnika szer. 4m z kostki Holland 36,00 zł 36,00 zł
Nawierzchnia chodnika szer. 2m z kostki Holland 24,00 zł 24,00 zł
Nawierzchnia modułowa z kostki Holland (zestaw A) 12,00 zł 12,00 zł
Przejazd brukowany jednotorowy - 1:87 (H0) 42,00 zł 42,00 zł
Nawierzchnia brukowana - zestaw dodatkowy G - 1:87 (H0) 12,00 zł 12,00 zł
Nawierzchnia brukowana - zestaw dodatkowy H - 1:87 (H0) 18,00 zł 18,00 zł
Nawierzchnia brukowana - zestaw dodatkowy I - 1:87 (H0) 12,00 zł 12,00 zł
Nawierzchnia brukowana - zestaw dodatkowy J - 1:87 (H0) 24,00 zł 24,00 zł
Obrzeża chodnikowe - ćwierćwałek 1:87 (H0) 9,00 zł 9,00 zł

1:87 (H0) / Perony (19)

Ścianki peronowe h=55 1:87 (H0) 32,00 zł 32,00 zł
Ścianki peronowe h=30 1:87 (H0) 32,00 zł 32,00 zł
Ścianki peronowe h=15 1:87 (H0) 24,00 zł 24,00 zł
Ścianki peronowe h=0 1:87 (H0) 18,00 zł 18,00 zł
Ścianki peronowe skośne h55/h0 1:87 (H0) 12,00 zł 12,00 zł
Ścianki peronowe skośne h30/h0 1:87 (H0) 8,00 zł 8,00 zł
Podstawa peronu z płyt chodnikowych h=55 1:87 (H0) 24,00 zł 24,00 zł
Podstawa peronu z płyt chodnikowych h=30 1:87 (H0) 24,00 zł 24,00 zł
Podstawa peronu z płyt chodnikowych h=15 1:87 (H0) 18,00 zł 18,00 zł
Podstawa peronu z płyt chodnikowych h=0 1:87 (H0) 12,00 zł 12,00 zł
Podstawa zakończenia peronu z płyt chodnikowych h55/h0 1:87 (H0) 12,00 zł 12,00 zł
Podstawa zakończenia peronu z płyt chodnikowych h30/h0 1:87 (H0) 8,00 zł 8,00 zł
Żelbetowe płyty peronowe 24,00 zł 24,00 zł
Ścianki peronowe L2 / h=55 1:87 (H0) 20,00 zł 20,00 zł
Podpora nawierzchni peronu h55 1:87 (H0) 16,00 zł 16,00 zł
Krawężniki peronowe 1:87 (H0) 9,00 zł 9,00 zł
Nawierzchnia chodnika szer. 4m z kostki Holland 36,00 zł 36,00 zł
Nawierzchnia chodnika szer. 2m z kostki Holland 24,00 zł 24,00 zł
Nawierzchnia modułowa z kostki Holland (zestaw A) 12,00 zł 12,00 zł

1:120 (TT) / Budownictwo, infrastruktura (34)

Trylinka 1:120 (TT) 20,00 zł 20,00 zł
Chodnik 35x35 - akcesoria 1:120 (TT) 11,00 zł 11,00 zł
Chodnik 50x50 - mały zestaw 1:120 (TT) 11,00 zł 11,00 zł
Drogowe płyty ażurowe Yomb 1:120 (TT) 12,00 zł 12,00 zł
Krawężniki drogowe 1:120 (TT) 18,00 zł 18,00 zł
Krawężniki skośne i najazdowe 1:120 (TT) 6,00 zł 6,00 zł
Płyty drogowe 'Novabet' 150x300 1:120 (TT) 15,00 zł 15,00 zł
Płyty drogowe 'Novabet' 100x300 1:120 (TT) 12,00 zł 12,00 zł
Podkłady strunobetonowe INBK-7 1:120 (TT) 9,00 zł 9,00 zł
Kręgi studzienne 1000x500x100 1:120 (TT) 26,00 zł 26,00 zł
Kręgi studzienne 500x500x80 1:120 (TT) 20,00 zł 20,00 zł
Cegła pełna 1:120 (TT) - 2000 szt. 27,00 zł 27,00 zł
Cegła pełna 1:120 (TT) - 1000 szt. 15,00 zł 15,00 zł
Cegła pełna 1:120 (TT) - 500 szt. 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅300 1:120 (TT) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅400 1:120 (TT) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅400 1:120 (TT) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅500 1:120 (TT) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅600 1:120 (TT) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅600 1:120 (TT) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅1000 1:120 (TT) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅1000 1:120 (TT) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅1200 1:120 (TT) 9,00 zł 9,00 zł
Ściana czołowa przepustu ∅400 1:120 (TT) 12,00 zł 12,00 zł
Ściana czołowa przepustu ∅500 1:120 (TT) 12,00 zł 12,00 zł
Ściana czołowa przepustu ∅600 1:120 (TT) 12,00 zł 12,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅300/1000 1:120 (TT) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅400/1000 1:120 (TT) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅500/1000 1:120 (TT) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅600/1000 1:120 (TT) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅1000/1000 1:120 (TT) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅1200/1000 1:120 (TT) 9,00 zł 9,00 zł
Płyty drogowe ażurowe 100x300 "Kolonnenweg" 1:120 (TT) 24,00 zł 24,00 zł
Płyty drogowe trapezowe 1:120 (TT) 24,00 zł 24,00 zł

1:160 (N) / Budownictwo, infrastruktura (34)

Trylinka 1:160 (N) 20,00 zł 20,00 zł
Chodnik 35x35 - akcesoria 1:160 (N) 11,00 zł 11,00 zł
Chodnik 50x50 - mały zestaw 1:160 (N) 11,00 zł 11,00 zł
Drogowe płyty ażurowe Yomb 1:160 (N) 15,00 zł 15,00 zł
Krawężniki drogowe 1:160 (N) 12,00 zł 12,00 zł
Krawężniki skośne i najazdowe 1:160 (N) 6,00 zł 6,00 zł
Płyty drogowe 'Novabet' 150x300 1:160 (N) 16,00 zł 16,00 zł
Płyty drogowe 'Novabet' 100x300 1:160 (N) 12,00 zł 12,00 zł
Podkłady strunobetonowe INBK-7 1:160 (N) 10,00 zł 10,00 zł
Płyty drogowe trapezowe 1:160 (N) 12,00 zł 12,00 zł
Płyty drogowe ażurowe 100x300 "Kolonnenweg" 1:160 (N) 12,00 zł 12,00 zł
Przepust żelbetowy ∅300 1:160 (N) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅300/1000 1:160 (N) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅400/1000 1:160 (N) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅500/1000 1:160 (N) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅600/1000 1:160 (N) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅1000/1000 1:160 (N) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅1200/1000 1:160 (N) 9,00 zł 9,00 zł
Kręgi studzienne 1000x500x100 1:160 (N) 24,00 zł 24,00 zł
Przepust żelbetowy ∅400 1:160 (N) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅400 1:160 (N) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅500 1:160 (N) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅600 1:160 (N) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅600 1:160 (N) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅1000 1:160 (N) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅1000 1:160 (N) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅1200 1:160 (N) 9,00 zł 9,00 zł
Ściana czołowa przepustu ∅400 1:160 (N) 10,00 zł 10,00 zł
Ściana czołowa przepustu ∅500 1:160 (N) 10,00 zł 10,00 zł
Ściana czołowa przepustu ∅600 1:160 (N) 10,00 zł 10,00 zł
Kręgi studzienne 500x500x80 1:160 (N) 24,00 zł 24,00 zł
Cegła pełna 1:160 (N) - 500 szt. 10,00 zł 10,00 zł
Cegła pełna 1:160 (N) - 1000 szt. 18,00 zł 18,00 zł
Cegła pełna 1:160 (N) - 2000 szt. 30,00 zł 30,00 zł

1:220 (Z) / Budownictwo, infrastruktura (37)

Trylinka 1:220 (Z) 12,00 zł 12,00 zł
Chodnik 35x35 - akcesoria 1:220 (Z) 8,00 zł 8,00 zł
Chodnik 50x50 - mały zestaw 1:220 (Z) 8,00 zł 8,00 zł
Drogowe płyty ażurowe Yomb 1:220 (Z) 12,00 zł 12,00 zł
Krawężniki drogowe 1:220 (Z) 8,00 zł 8,00 zł
Krawężniki skośne i najazdowe 1:220 (Z) 4,00 zł 4,00 zł
Płyty drogowe 'Novabet' 150x300 1:220 (Z) 16,00 zł 16,00 zł
Płyty drogowe 'Novabet' 100x300 1:220 (Z) 12,00 zł 12,00 zł
Podkłady strunobetonowe INBK-7 1:220 (Z) 9,00 zł 9,00 zł
Płyty drogowe trapezowe 1:220 (Z) 16,00 zł 16,00 zł
Płyty drogowe ażurowe 100x300 "Kolonnenweg" 1:220 (Z) 16,00 zł 16,00 zł
Krawężniki łukowe wypukłe R=0.5m 1:220 (Z) 9,00 zł 9,00 zł
Krawężniki łukowe wypukłe R=1m 1:220 (Z) 9,00 zł 9,00 zł
Krawężniki łukowe wypukłe R=2m 1:220 (Z) 9,00 zł 9,00 zł
Krawężniki łukowe wypukłe R=3m 1:220 (Z) 9,00 zł 9,00 zł
Krawężniki łukowe wklęsłe R=1m 1:220 (Z) 9,00 zł 9,00 zł
Krawężniki łukowe wklęsłe R=2m 1:220 (Z) 9,00 zł 9,00 zł
Krawężniki łukowe wklęsłe R=3m 1:220 (Z) 9,00 zł 9,00 zł
Przepust żelbetowy ∅300 1:220 (Z) 8,00 zł 8,00 zł
Przepust żelbetowy ∅400 1:220 (Z) 8,00 zł 8,00 zł
Przepust żelbetowy ∅400 1:220 (Z) 8,00 zł 8,00 zł
Przepust żelbetowy ∅500 1:220 (Z) 8,00 zł 8,00 zł
Przepust żelbetowy ∅600 1:220 (Z) 8,00 zł 8,00 zł
Przepust żelbetowy ∅600 1:220 (Z) 8,00 zł 8,00 zł
Przepust żelbetowy ∅1000 1:220 (Z) 8,00 zł 8,00 zł
Przepust żelbetowy ∅1000 1:220 (Z) 8,00 zł 8,00 zł
Przepust żelbetowy ∅1200 1:220 (Z) 8,00 zł 8,00 zł
Ściana czołowa przepustu ∅400 1:220 (Z) 8,00 zł 8,00 zł
Ściana czołowa przepustu ∅500 1:220 (Z) 8,00 zł 8,00 zł
Ściana czołowa przepustu ∅600 1:220 (Z) 8,00 zł 8,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅300/1000 1:220 (Z) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅400/1000 1:220 (Z) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅500/1000 1:220 (Z) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅600/1000 1:220 (Z) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅1000/1000 1:220 (Z) 9,00 zł 9,00 zł
Rura betonowa ze stopką ∅1200/1000 1:220 (Z) 9,00 zł 9,00 zł
Chodnik 50x50 1:220 (Z) 30,00 zł 30,00 zł

Materiały modelarskie (2)

Gips modelarski - biały 5,00 zł 5,00 zł
Gips modelarski - szary 5,00 zł 5,00 zł

Wyprzedaż H&W (4)

Słupy energetyczne 4,8 m 1:87 (H0) 9,00 zł 9,00 zł
Taczka budowlana + drabina 1:87 (H0) 6,00 zł 6,00 zł
Słupy energetyczne 8 m 1:160 (N) 9,00 zł 9,00 zł
Taczka budowlana + drabina 1:160 (N) 4,00 zł 4,00 zł
Sklep internetowy Shoper.pl